Voda na cyklochodníku - Kopčianska

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Nacbo Ynmynona 03. apríla 2018

Prosím o opravu dlažby na cyklochodníku na Kopčianskej. Na pruhu v smere von z mesta na ňom ostáva stáť voda.

04. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Podnet bol zaslaný príslušnému vecnému útvaru Magistrátu hl.mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.

O výsledku Vás budeme informovať.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
05. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

cyklochodníky má v agende Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ). Podnet im bol zaslaný na vybavenie.

Pekný deň

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
11. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň ,
predmetný chodník nie je v správe STARZ .
Predpokladáme ,že chodník je v správe MČ Bratislava - Petržalka

Katarina Szabová STARZ
02. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Prepadnutý chodnik časti cyklotrasy na Kopčianskej ul. je dôsledkom prepadu cestného telesa miestnej komunikácie tr. II. Tento úsek komunikácie je v správe hl. m. SR Bratislavy.
Predpokladáme, že k prepadnutiu cestného telesa došlo následkom dažďov a vzhľadom na technické riešenie miestnej komunikácie II. tr. bez odvodnenia, sa v tejto časti zbiera voda .
Z uvedeného dôvodu z hľadiska technického nie je riešením prípadná realizácia opravy časti chodníka cyklotrasy . Riešením je realizácia opravy celého úseku komunikácie vrátane chodníka.
Problém budeme riešiť nasledovne : mestská časť zvolá fyzickú obhliadku za účasti pracovníkov Magistrátu a spoločne na mieste dohodneme spôsob odstránenia uvedenej závady


mestská časť BA-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania