Nepojazdné vozidlo na Mlynských nivách

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Jakub 01. augusta 2013

"Reklamné" vozidlo na ulici Mlynské nivy pri VÚB má k 1. 8. 2013 neplatnú TK a tým pádom je nepojazdným vozidlom. Prosím o odstránenie tohto vozidla.

01. august 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Ďakujeme za Váš podnet.
Komunikácia Mlynské nivy je ako komunikácia II. triedy v priamej správe Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, z uvedeného dôvodu sme im podnet postúpili na priame vybavenie.Tatiana Baáriová, kancelária starostu
04. august 2013

Anonym

skoda 1203 skoda jej
05. august 2013

Peter

Počkať, však ešte stále má platnú STK
18. september 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. O tomto probléme vieme, a bol preverovaný mestskou políciou aj cestným správnym orgánom. Rovnako nás to trápi, ale problém je v tom, že vozidlo, parkuje na chodníku v zmysle § 25 ods. 1 písm. q) a § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke t. j. dodržiava zákonom stanovenú voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. Bez ohľadu na to, čo má na vozidlo na sebe namaľované, neporušuje zákon o cestnej premávke, a nie je možné ho dať zákonne odtiahnuť. Fakt, že sa jedná o reklamu nie je podstatný, lebo žiadny právny predpis takejto reklame nebráni. Tzv. nelegálna reklama je novinársky termín pre statické reklamné zariadenia, ktoré nie sú legálne postavené, nevzťahuje sa na mobilné reklamné zariadenia. Žiaľ, nemáme teda právny titul na odtiahnutie takéhoto vozidla.

Nie každé vozidlo, ktoré má neplatnú technickú či emisnú kontrolu je možné považovať za nepojazdné vozidlo (vrak). Samospráva ani jej zložka - mestská polícia nie sú oprávnené to skúmať. Taktiež sa nedá spomínané vozidlo považovať za vrak, pretože vizuálne nejaví známky vraku, resp. starého vozidla - rozbité okná, spustené pneumatiky, korózia a podobne. Vozidlá, ktoré nemajú platnú vyššie spomínané kontroly by mali riešiť pri dopravných kontrolách príslušníci štátnej polície.
Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
11. december 2013

Jakub

Toto vozidlo sa premiestnilo na Račiansku 22/A. Ktovie, čou zásluhou.
17. február 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Nakoľko uvedené vozidlo bolo riadne označené evidenčným číslom, vo
veci jeho vyradenia z cestnej premávky konal, na základe našej
žiadosti, príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácii podľa zákona č. 725/2004 Z.z.
V uvedenej veci sme dňa 18.11.2013 obdržali rozhodnutie, ktorým
okresný úrad toto konanie zastavil z dôvodu, že účastník konania
doložil všetky potrebné doklady osvedčujúce vozidlo ako spôsobilé pre
premávku na pozemných komunikáciách.
Na základe uvedeného je zrejmé, že sa v tomto prípade nejedná o
"staré vozidlo" a preto nie je dôvod na jeho odstránenie (teraz už z
Račianskej ul.) podľa zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch
.
Otázka takejto formy reklamy na mobilnom zariadení nie je v zákone definovaná, preto sa nedá považovať za nelegálne reklamné zariadenie.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania