Rekonštrukcia Justičnej ulice

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Vyriešený
meno
Boris Gábor 08. júla 2018

Dobrý deň. Ďakujeme za opravu Justičnej ulice. Na fotke je pozostatok rekonštrukcie, ktorý si asi ,,niekto" zabudol... ,,Krášli" náš park pri fontáne.

07. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, dopravné zábrany boli zo záhrady odstránené.

Michal Granec, DiS.
Referát verejného poriadku
Oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Mob.: +421 903 429 001
Email: michal.granec@staremesto.sk
www.staremesto.sk
07. august 2018

Boris Gábor

Ďakujeme, stalo sa.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania