Riazanská - spomaľovanie dopravy

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

Zbytocna stopka. ak maju chodci zelenu a teda auta z riazanskej volno, zbytocne na stopke zastavuju. ina situacia nedovoluje vodicom len tak vojst.

15. marec 2019

David 1

Stopka tam určite nie je zbytočná.
16. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
23. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
zvislá dopravná značka P2 „Stoj, daj prednosť v jazde!“ je umiestnená na komunikácii Riazanská pred križovatkou Račianska – Riazanská.
V uvedenej križovatke riadenej cestnou dopravnou signalizáciou sa nachádza priechod pre chodcov, ktorý v čase zasvietenia signálu pre chodcov so zeleným svetlom so znamením „Voľno“ (označenie vo Vyhláške 9/2009 Z.z. ako S 5b), zastaví vozidlá jazdiace po hlavnej komunikácii Račianska. Z toho dôvodu v tom čase vodiča odbočujúceho podľa prikázaného smeru z vedľajšej komunikácie Riazanská neohrozuje vozidlo jazdiace po hlavnej komunikácii, vodič v takom prípade nemá dôvod zastaviť vozidlo. Oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu pripravilo projekt s návrhom odstránenia zvislej dopravnej značky P2 „Stoj, daj prednosť v jazde!“ a umiestnenia zvislej dopravnej značky P1 „Daj prednosť v jazde!“. Projekt sme predložili do Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, ktorý bol Krajským dopravným inšpektorátom odsúhlasený a bol postúpený na určenie cestnému správnemu orgánu. Po vydaní určenia realizáciu zabezpečí oddelenie správy komunikácii magistrátu.

S pozdravom


Oddelenie dopravného inžinierstva
Hlavné mesto SR Bratislava
05. september 2019

Martin Charvát

podnet je vyrieseny?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania