Jána Jonáša-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK


Uzavretý
meno
Alexandra OZ Jána Jonáša 07. augusta 2019

Prikladám fotky všetkých nepoužívaných, dlhodobo odstavených vozidiel na sídlisku Jána Jonáša. Dve vozidlá bez EČV, Auto BA 958 HZ. Dve zahraničné autá. Poprosím zistiť majiteľov áut a informovať majiteľov áut a majiteľa pozemkov - VW, aby zjednali ich odstránenie aj z dôvodu znečisťovania životného prostredia aj z dôvodu obmedzovania parkovacích miest.
Ďakujem za spoluprácu a informáciu

23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, prosím zmeniť zodpovednosť na Mestskú políciu , ktorá dané vozidlá najprv označí v zmysle zákona a následne postúpi na Mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves vec na ďalšie riešenie.

Mgr. Erika Labašková
referent organizačných vecí a podnikateľských činností
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
23. september 2019

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

za tento podnet bola zmenená zodpovednosť na Mestskú políciu.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
([email protected])
30. september 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, vozidlo preveríme. V prípade, že je vozidlo zaparkované na verejne prístupnom parkovisku, alebo na mieste, kde je to zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. dovolené, vodiči sa nedopúšťajú žiadneho protiprávneho konania. Pre informáciu Vám však dávame na vedomie nasledovné:

Vraky - staré vozidlá - vozidlá bez evidenčného čísla.
Správca komunikácie Magistrát, prípadne Mestská časť sú povinní zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom z mestskej a miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva v správe mesta alebo mestskej časti, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko, resp. zabezpečuje odstránenie so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti odstránenie starého vozidla. Na takéto vozidlá Magistrát alebo Mestská časť umiestňuje výzvu na odstránenie vozidla v lehote 60 dní v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prípade, že majiteľ nerešpektuje výzvu, bude vozidlo odstránené na určené parkovisko.

Dlhodobo odstavené vozidlá - dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo, ale nemajú platnú STK a EK.
Samospráva ani mestská polícia nie sú oprávnené skúmať platnosť technickej či emisnej kontroly. Vozidlá s EČV, ktoré nemajú platné tieto kontroly by mali riešiť pri dopravných kontrolách príslušníci PZ, resp. dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo (EČV) sú v kompetencii Okresného úradu - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorému sú takéto nálezy a podnety postúpené na priame vybavenie.

Bc. Marcela Sabinová
10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Na mieste bola vykonaná previerka hliadkou Exp. MSP BA IV a bolo zistené, že bordový pontiak s polepom sa na danom mieste nenachádza a bordový ford bez EČV sa nachádza na súkromnom platenom parkovisku za rampou a teda MsP nemá kompetenciu toto vozidlo riešiť.

Bc. Marcela Sabinová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania