Námestie slobody-vertikálna značka-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení

Chýba označenie hlavnej cesty. Bez neho by som mal správne dávať prednosť sprava až kým si nevsmimnem, že autá od úradu vlády majú značku daj prednosť v jazde. Autá z Kollárovho námestia majú STOP.

10. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
komunikácia je v správe magistrátu. Preposielame kolegom.

Oddelenie komunikácie s verejnosťou, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
10. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
08. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
bol spracovaný projekt dopravného značenia, kde bolo navrhnuté na predmetnom mieste umiestniť dopravnú značku P 8 „Hlavná cesta“. Projekt bol predložený na Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, kde bol Krajským dopravným inšpektorátom odsúhlasený a postúpený na určenie cestnému správnemu orgánu. Po vydaní určenia realizáciu zabezpečí Oddelenie správy komunikácií magistrátu.

S pozdravom

Oddelenie dopravného inžinierstva
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
07. máj 2021

Martin Uváček

Po roku o pol nedošlo stále k osadeniu značky.
10. máj 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania