Dorastenecká-vertikálna značka-neaktuálna

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Martin Bak 06. decembra 2019

Značky si odporujú.

16. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.
Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
30. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň p. Bak,
ďakujeme za Váš podnet a upozornenie na rozpor v dopravnom značení na Dorasteneckej ulici, a teda aj k chybe, ktorá vznikla z nepozornosti, ako nám medzičasom potvrdil aj KDI KR PZ v Bratislave, a ktorých sme na danú skutočnosť rovnako upozornili. Predmetné dopravné značenie (DZ) na danej ulici bolo súčasťou realizačného projektu stavby „Malokarpatsko šúrska cyklomagistrála JuRaVa“.
Výsledkom riešenia je, že dodatková tabuľa E 16b bude pod IP 3b (jednosmerná premávka) vymenená za E 16c. MČ Bratislava – Vajnory už požiadala Magistrát hl. mesta SR Bratislavy o zjednanie nápravy, ako správcu DZ na tejto miestnej komunikácii.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

S úctou a pozdravom

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
05. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
radi by sme aktualizovali informácie:

Dopravné značenie cyklotrasy na ul. Dorastenecká je súčasťou stavby JuRaVa I. etapa Malokarpatsko šúrska cyklomagistrála 10/2014 a je v správe Združenia miest a obcí JURAVA.
Dopravné značenie bude možné opraviť a dať do vzájomného súladu až po uplynutí 5 ročnej lehoty od kolaudácie stavby, nakoľko počas tohto obdobia nie je možné vykonávať zmeny oproti projektovej dokumentácii.
V priebehu mesiaca 5/2020 bude Združením miest a obcí JURAVA zjednaná náprava, ako prisľúbila zástupkyňa združenia.

S pozdravom

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
25. august 2020

Martin Uváček

Čo som si všimol, tak dopravné značenie ostalo bez zmeny.
27. august 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Uváček,
podnet opätovne preposielam.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
27. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát
MÚ Bratislava - Vajnory. Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.
Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
08. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mestská časť Bratislava – Vajnory sa dohodla so Združením JURAVA, že bude participovať na vyriešení tohto podnetu a zjednaní nápravy v dopravnom značení. Vyhotovený návrh na zmenu dopravného značenia prebieha schvaľovacím procesom, následne bude odstúpený na realizáciu Združeniu JURAVA.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.
S pozdravom

Ing. Jana Julény Tomanová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

 +421-2-2129 5226
 juleny-tomanova@vajnory.sk
www.vajnory.sk
24. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
po vzájomných rokovaniach so Združením JuRaVa, Mestská časť Bratislava – Vajnory bude realizátorom zmeny predmetného dopravného značenia, hneď po verejnom obstaraní dodávateľa prác.

Ďakujeme

S pozdravom

Ing. Jana Julény Tomanová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

 +421-2-2129 5226
 juleny-tomanova@vajnory.sk
www.vajnory.sk
30. júl 2021

Martin Uváček

Bola vymenená jedna dodatková tabuľka pod 40-kou. Neviem, nie somnisty či je už teraz v poriadku.
30. júl 2021

Martin Bak

Admin: Podnet je možné uzavrieť ako vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.