Jantárová-dopravné značenie-chýbajúci stĺpik

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Juraj Jánoš 14. decembra 2019

Na korune hrádze v smere od Čistiarne odpadových vôd k bufetu "Na hrádzi" po nedávno obnovenom asfaltovom povrchu som dnes, 10.12.19 o 13:22 hod zaznamenal nákladnú Tatru s prívesom, naloženú stavebnými mechanizmami. Pokračovala vedľa bufetu smer kruhový objazd pri Slnečniciach. Takto nám ten povrch na hrádzi dlho nevydrží. Krátko pred tým sa tadiaľ rútil tmavý Passat.

Vedeli by ste, prosím, zabezpečiť vstup na hrádzu tak, aby po nej nemohli jazdiť vozidla? Napríklad osadením stĺpov, rampou alebo osadením betónových ihlanov (ako to kedysi bývalo)

Podnet je sa nenachádza na Jantárovej, ale na hrádzi medzi bufetom a čističkou.

17. január 2020

Pavel Mokran

Odkaz pre administrátorov stránky.
Nie úplne chápem, ako môže byť tento podnet zaradený do pôsobnosti MÚ Rusovce.
Z mapy aj textu je zrejmé, že ide o hrádzu na pomedzí katastrov Jaroviec a Petržalky.
Zadávateľ podnetu síce napísal že je to na Keltskej, tá je ale od tohto miesta dobrých 10 km.
17. január 2020

Juraj Jánoš

Chybu v zadaní lokality spôsobil nedostatok v systéme párovania mapy s databázou ulíc. Keltská ulica bola automatićky vygenerovaná systémom po kliknutí na lokalitu Čistiareň odpadových vôd - bufet "Na hrádzi" Táto skutočnosť bola s administrátorom portálu konzultovaná. Presná lokalita je uvedená v pôvodnej textovej správe, ktorú nie je možné zo strany užívateľa editovať. Myslím, že napriek uvedenému nedostatku je všetkým zúčastneným jasné o ktorú časť hrádze sa jedná. Prosím administrátora o úpravu lokality v pôvodnej správe Ďakujem
18. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,pán Mokrán,
máte pravdu, tak ako píše pán Jánoš, ide o systémový problém.
Preradila som však podnet do Jaroviec, možno sa aspoň oni vyjadria.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
18. január 2020

Juraj Jánoš

Pozdravujem zúčastnených.
Jedná sa o úsek v kompetencii Petržalky. Je to jednoduché. Na tejto mape nájdete hranice Jaroviec: https://www.google.com/maps/place/851+10+Jarovce/@48.0854709,17.1117301,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x476c628d0801b7ab:0x500f7d1c6979130!8m2!3d48.0650577!4d17.1140119
a na tejto hranice Petržalky: https://www.google.com/maps/place/Petr%C5%BEalka/@48.0934288,17.1218422,16.21z/data=!4m5!3m4!1s0x476c8998063848db:0x500f7d1c6979170!8m2!3d48.11087!4d17.1115426

Stačí "zoomovať"

S pozdravom

Juraj Jánoš
20. január 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

kontakt:
[email protected]
20. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet bol preposlaný Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
20. január 2020

Juraj Jánoš

Ďakujem. Už nám ostáva len veriť, že sme na spoľahlivom zdoji a vec bude v krátkom čase uvedená do poriadku.(osadením stĺpov, rampou, alebo betónových ihlanov)

Juraj Jánoš
22. január 2020

Odpoveď samosprávy

Predmetný úsek je pokračovanie pravostrannej ochrannej hrádze Dunaja za ukončením ochrannej hrádze Zdrže, na ktorú je súvisle napojená. Je to úsek od orechovej cesty po bufet Bosorka, ktorý je v správe SVP š.p.Predmetný úsek nemôže byť trvalo uzavretý a to jednak z prevádzkových dôvodov v súvislosti s údržbou hrádzí, prevádzkovými zásahmi počas povodňových aktivít a podobne. Jazda automobilmi je zo Zákona o vodách zakázaná okrem správcu toku resp. iných oprávnených osôb. Nie je možné identifikovať nákladný automobil, ktorý evidentne nemal EČV. Hrádze sú v určitých najproblematickejších úsekoch monitorované kamerovým systémom, zistené skutočnosti sa vyhodnocujú na Odštepnom závode. Úseky sú monitorované občasne aj zástupcami Polície SR. Tam, kde bolo možné z prevádzkových dôvodov osadiť závory, boli osadené. Samozrejme, že z prevádzkových dôvodov musia po hrádzi jazdiť aj naše automobily osobné ako i nákladné vzhľadom na údržbu a prevádzkové zásahy. Vodiči neoprávnene vstupujúci na hrádzu sú upozorňovaní aj našimi technickými pracovníkmi.Dávame do pozornosti, že predmetný úsek je predovšetkým koruna ochrannej hrádze, je v prvom rade obslužná komunikácia určená pre správcu toku pri výkone prác vyplývajúcich zo zákona.
22. január 2020

Juraj Jánoš

Ak je tento úsek problematický (akože aj je), tak je osadený kamerami tak, ako uvádzate. V podnete uvádzam presný čas, kedy k rušivej okolnost prišlo: 10.12.19 o 13:22 hod. Verím, že to pomôže v šetrení.
Bol som svedkom viacerých porušení dopravných predpisov práve v tomto úseku, až po bufet VYZA. Autobusy prichádzajúce z Orechovej cesty smerujúce v lete 2019 po korune hrádze na vodácke podujatie k Areálu kanoistiky a veslovania. Na túto skutočnosť som upozorňoval e-mailom pána starostu MČ Petržalka. K reakcii neprišlo. Ak ostane koruna hrádze len pod neúčinným monitoringom v krátkom čase si vyžiada časovo i finančne nákladnú rekonštrukciu. A ti iste nechceme.
23. január 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Jánoš,
prepošlem to aspoň polícii a požiadam ich o stanovisko k tejto veci.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
23. január 2020

Juraj Jánoš

Ďakujem. Som skeptický. Stanoviská ostatných účastníkov podnetu vo mne vyvolali negatívne emócie. Nebudem sa tým už ďalej zaoberať.
28. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podľa ustanovenia §-u 52 ods.1 písm. c) Zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách je hrádza /hať/ vodnou stavbou a predmetné osadenie stĺpov, rampy alebo iných súčastí sa realizuje iba na podnet správcu uvedenej vodnej stavby a v jeho kompetencii. Jazda vozidlami po vodnej hrádzi bez povolenia je evidovaná ako priestupok v zmysle ustanovenia §-u 77 ods.1 písm. h) citovaného zákona a tieto priestupky v blokovom konaní v zmysle ustanovenia §-u 69 odst.6 písm. c/ citov. zákona riešia príslušníci vodnej stráže a prejednáva obec.
Ďakujeme za podnet.
28. február 2020

Juraj Jánoš

Dobrý deň prajem,

v koho kompetencii je prosím povinnosť zabezpečiť informovanosť správcu uvedenej vodnej stavby o stanovisko, resp. zjednanie nápravy?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.