Dvořákovo nábrežie-strom-invazívna rastlina

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Náletové stromy a kríky na brehu Dunaja pri boteli Marina. Pri zvýšenej hladine sa tam usádza veľa naplavenín. Bolo by treba tuto zeleň dať preč.

23. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Verejné prístavy, a.s.
Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava
23. apríl 2020

Martin Uváček

Tak im treba tento podnet preposlať, nech sa starajú o svoj majetok.
25. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
priľahlé pozemky pri botely Marina sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., preto Vás požiadam sa v tejto súvislosti obrátiť na nich.

Ďakujem

S pozdravom

Ing. František Šajgalík
vedúci odd. správy majetku
Verejné prístavy, a. s.
05. máj 2020

Michal Gembický

Dobrý deň!
Pri vyjadrovacej činnosti, kedy sa prideľuje, resp. predlžuje platnosť povolení státia jednotlivých plávajúcich zariadení sa k státiu vyjadruje aj správca toku čiže Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ktorý prevádzkovateľovi plávajúcich zariadení ukladá povinnosť udržiavať breh v požadovanom stave. Medzi takúto údržbu patrí aj odstraňovanie náletových krikov, drevín, odpadu a pod. Podmienku má prevádzkovateľ písomne uvedenú v súhlase, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie vo veci státia. Túto podmienku do svojich zmlúv o užívaní dokonca preklopila spoločnosť Verejné prístavy, a.s. To znamená, že za breh v úseku kde stojí plávajúce zariadenie a medzi vyväzovacími prvkami je zodpovedný jeho prevádzkovateľ, ktorý musí vykonávať v zmysle vyjadrení a nájomnej zmluvy takúto údržbu. V prípade neplnenia si povinností nájomcu jeho zodpovednosť a povinnosti musí plniť finančne profitujúci prenajímateľ.
S pozdravom
Michal Gembický
SVP, š.p., OZ Bratislava
06. máj 2020

Michal Gembický

Dobrý deň!
Pri vyjadrovacej činnosti, kedy sa prideľuje, resp. predlžuje platnosť povolení státia jednotlivých plávajúcich zariadení sa k státiu vyjadruje aj správca toku čiže Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ktorý prevádzkovateľovi plávajúcich zariadení ukladá povinnosť udržiavať breh v požadovanom stave. Medzi takúto údržbu patrí aj odstraňovanie náletových krikov, drevín, odpadu a pod. Podmienku má prevádzkovateľ písomne uvedenú v súhlase, ktorý je podkladom pre ďalšie konanie vo veci státia. Túto podmienku do svojich zmlúv o užívaní dokonca preklopila spoločnosť Verejné prístavy, a.s. To znamená, že za breh v úseku kde stojí plávajúce zariadenie a medzi vyväzovacími prvkami je zodpovedný jeho prevádzkovateľ, ktorý musí vykonávať v zmysle vyjadrení a nájomnej zmluvy takúto údržbu. V prípade neplnenia si povinností nájomcu jeho zodpovednosť a povinnosti musí plniť finančne profitujúci prenajímateľ.
S pozdravom
Ing. Michal Gembický
SVP, š.p., OZ Bratislava
12. september 2020

Martin Uváček

Podnet neriešený. Naletové stromy doposiaľ nikto neodstránil.
16. marec 2021

Martin Uváček

Podnet neriešený? Aký je jeho momentálny status?
18. jún 2021

Martin Uváček

Podnet bez reakcie SVP, či nejakým spôsobom primäli prenajímateľa pontónu odstránil náletové stromy a kríky. Je možné aby sa pán Gembický znovu vyjadril?
18. jún 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme opätovne preposlali subjektu, ktorý označila samospráva ako zodpovedný.

S pozdravom

Veronika Prachárová
Odkaz pre starostu
pracharova@institutsgi.sk
12. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podnet sme preposlali užívateľovi prístavnej polohy, zároveň bol vyzvaný na odstránenie náletových drevín na brehovom opevnení v mieste státia plávajúceho zariadenia Botel Marína. Pozemok je v správe SVP, š.p. a aj podľa ich vyjadrenia je povinnosťou užívateľa prístavnej polohy, udržiavať prístavnú polohu v požadovanom stave počas celej doby státia plávajúceho zariadenia.

S pozdravom

Miroslava Caňová
Poverená vedením oddelenia vodnej dopravy

BD7B6994
Verejné prístavy, a. s.
Prístavná 10
821 09 Bratislava
IČO: 36856541
DIČ: 2022534008
IČ DPH: SK2022534008
T +421 2 20 62 07 55
M +421 910 915 940
www.portslovakia.com

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania