Záhorská Bystrica, Všetko ostatné

V Záhorskej Bystrici chýba voľný výbeh psov

Záhorská Bystrica - Donská


06. novembra 2011

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Záhorská Bystrica

Neriešený