Nemocničná-vybudovanie mestského ovocného sadu príp. lesoparku

Zodpovednosť za riešenie: Dolný Kubín

V riešení
meno
Andrej Švehla 09. augusta 2020

Obyvatelia susediacej ulice J.Gagarina (Ing.A.Švehla, JUDr.J. Škerda, Ing.V. Holubčík, M.Papula), a Tulská (MUDr.L.Ninis), podporujeme a žiadame na pozemkoch mesta v areáli bývalej ZŠ Nemocničná, vybudovať mestský ovocný sad (prípadne „mini lesopark“) a tak zmysluplne využiť toto zanedbané územie pre rekreačné účely obyvateľov s viacerými ďalšími atribútmi. Realizácia zámeru, o ktorom by sa definitívne malo rozhodnúť na základe odbornej analýzy a materiálnych možností, bola zadávateľmi podnetu predbežne súhlasne prekonzultovaná s predsedníčkou Komisie MsZ pre revitalizáciu zelene a environmentálny rozvoj, členkou tejto komisie a riaditeľkou ZŠ P. Škrabáka, ako aj vedúcou referátu životného prostredia na Odbore výstavby a životného prostredia MsÚ v Dolnom Kubíne.

12. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Švehla,

ďakujeme za Váš podnet, postupujeme ho zodpovedným zamestnancom Mesta a Výboru Brezovec.

S pozdravom

Ing. Vladimír Adamec, Mesto Dolný Kubín

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.