Štúrova-údržba koryta potoka

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Uzavretý
meno
Jarmila Kováčiková 26. apríla 2021

Dobrý deň.
Takto vyzerá náš potok od smeru ZVS k DuTaF.
Nedalo by sa s tým niečo urobiť,
Ďakujem.

26. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Zodpovedná osoba vykoná obhliadku a určí ďalší postup riešenia.
Kto? Oddelenie majetkovo-právne
Kedy? 2 týždne

Ing. Milan Dohnanský
30. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa nás s Vaším podnetom obrátili. Dovoľujeme si Vás informovať, že správcom toku je Slovenský vodohospodársky podnik, na ktorý podnet odstupujeme. Mesto totiž nemá oprávnenie vykonávať zásahy do vodného toku. Z hľadiska ochrany prírody však uvádzame, že sú potrebné aj mokrade z nánosov, a to hlavne vo vyregulovanom vodnom toku pre vodné živočíchy. Ďakujeme za porozumenie. S úctou
Kto? Referát životného prostredia
Kedy? Apríl 2021

Mgr. Janka Beniaková, referát životného prostredia
30. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia stredného Váhu I., OZ Piešťany, 020 71 Nimnica.
30. apríl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iný subjekt
01. máj 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali subjektu, ktorý označila samospráva ako zodpovedný.

S pozdravom

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
10. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

V predmetnom úseku je koryto zregulovaného vodného toku Dubnický potok obdĺžnikového tvaru. Vodný tok si svojou korytotvornou činnosťou vytvoril meandrujúcu prúdnicu s danou šírkou a hĺbkou vody.

Novovytvorené lavice vytvárajú brehové bermy, ktoré výrazne neovplyvňujú odtokové pomery a sú prínosom pre kvalitu vodného prostredia (zachovanie prúdnice a teplota vody v mesiacoch s nižšou vodnatosťou) a počas migrácie rýb po vodnom toku.

S pozdravom,

Tomáš Januš
referent
Referát komunikácie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Podnikové riaditeľstvo

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania