SNP-strom-poškodená podpera

Zodpovednosť za riešenie: Handlová

Vyriešený
meno
Veronika 18. júla 2023

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, ako mesto resp. materská škola plánuje riešiť naozaj veľké stromy pri rodinných domoch, v materskej škole a bánskom múzeu, keďže mi pridu veľmi veľke a nebezpečné pre naše deti, ktoré trávia čas v MŠ, ďakujem, ide o stromy gaštan, jabloň, sekvojovec..... ďakujem

19. júl 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pani Veronika.

Ďakujeme za zaslanie podnetu. Ten bude riešiť oddelenie životného prostredia.
Kto? oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a životného prostredia
Kedy? 2023

oddelenie marketingu a komunikácie
19. júl 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ako uvádza referent životného prostredia:
"Mesto Handlová zodpovedá za stav stromov rastúcich len na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
V zmysle zákona NR SR 543/2002 Z. z. o Ochrane prírody a krajiny : Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Z uvedeného vyplýva že za stav stromov v areáli banského múzea zodpovedá správca v tomto prípade : Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, PSČ 969 01.
Mesto Handlová z uvedených drevín zodpovedá len za stromy v areáli MŠ SNP (prostredníctvom správcu MŠ SNP).
Spomínaná Metasekvoja čínska bola schválená ako pamätihodnosť mesta, Mestským zastupiteľstvom dňa 25/10/2007 uznesením č. 401. Z uvedeného vyplýva že jej ekologické a estetické funkcie sú nadradené záujmom jednotlivcov. Dotknutá drevina je v pravidelných intervaloch kontrolovaná najmä jej zdravotný stav, kt. nevykazuje známky mechanického alebo biologického poškodenia a preto nie je svojmu okoliu nebezpečná. Orgán ochrany prírody nemá vedomosť že by sa v areáli MŠ nachádzala vzrastlá jabloň kt. by predstavovala potencionálne riziko pre svoje okolie. Situáciu určite preveríme.
Kto? oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a životného prostredia
Kedy? 2023

oddelenie marketingu a komunikácie
23. august 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
referent životného prostredia dnes 23.8.2023 skontroloval opätovne všetky dreviny v areáli MŠ SNP za ktoré zodpovedá. Všetky stromy sú v poriadku, žiadny z nich nepredstavuje riziko ohrozenia zdravia a bezpečnosti detí a učiteľov. Jediné jablone, ktoré sa na pozemku nachádzajú, sú malé stromy a tie sú rovnako zdravé a bezpečné. Viď príloha.

Info:
Veľkosť stromu resp. koruny stromu neprezrádza nič o zdravotnom stave stromu. Ani veľký strom, pokiaľ je vo vnútri zdravý nie je pre svoje okolie nebezpečný. Varovnými signálmi že sa so zdravotným stavom stromu niečo deje sú suché a polámané konáre, avšak aj toto riziko sa dá správnym zásahom eliminovať . Zvýšené riziko začne predstavovať strom pre svoje okolie vtedy, keď začína chradnúť (vysychať od rastového vrcholu), prestanú sa mu tvoriť nové prírastky smerom hore a listová hmota sa sústreďuje už len v spodných častiach. Varovným prstom je až prítomnosť drevokazných húb na koreňových nábehoch resp. kmeni, vtedy orgán ochrany prírody požiada odborné spôsobilú osobu o vypracovanie posudku zdravotného stavu stromu a na základe výsledku pristúpi k adekvátnym opatreniam. Ak však sú už prítomne drevokazné huby najčastejšie to končí výrubom dotknutej dreviny. Rovnakým spôsobom by mali postupovať aj obyvatelia rodinných domov, kt. majú na svojich pozemkoch staršie stromy a nesú zodpovednosť za ich zdravotný stav.
Kto? oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a životného prostredia
Kedy? 2023

oddelenie marketingu a komunikácie

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.