Nábrežie Rimavy-kôš-preplnený

Zodpovednosť za riešenie: Hnúšťa

Vyriešený

05. august 2019

Odpoveď samosprávy

Čo sa týka preplnených zberných nádob na separovaný odpad na Vami popísanom stanovisku, mesto uplynulý týždeň doplnilo 1100 l nádobu na plast. Po kontrole vykonanej dňa 5. augusta 2019 o 14,00 hod. konštatujeme, že preplnenie zbernej nádoby na papier je spôsobené nezodpovednosťou obyvateľov priľahlých domov, ktorí ju využívajú, keďže v kontajnery sú umiestnené celé kartónové krabice. V rámci občianskej angažovanosti Vám doporučujeme na najbližšej domovej schôdzi vykonať osvetu týkajúcu sa spôsobu minimalizovania objemu plastového a papierového odpadu, keďže mesto v uvedenej oblasti vykonalo všetky dostupné kroky (osveta v Hnúšťanskom hlase, propagačné video na facebook, informačné letáky). Týmto považujeme podnet za vybavený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania