Za mostom-neudržiavaná zeleň

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

V riešení
meno
Fero 27. septembra 2020

Parcela 3–139/2 LV 3549 a 3-129/504 LV 3547 neudržiavaná,
nepokosená a nebezpečná pre cyklistov a chodcov.

28. september 2020

Odpoveď samosprávy

Mestská časť vyzve správcu parcely č. 3-139/2 a vlastníka parcely č. 3-129/504 na vykonanie údržby pozemkov v zmysle platnej legislatívy.
Kto? Mesto Košice, SVP, š. p. závod Košice

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.