Keldišova-zanedbaná a znečistená cyklotrasa

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

Vyriešený
meno
Fero 27. septembra 2020

Na cyklodopravu a na jej podporu máme v rozpočte Košíc vyčlenený milión eur, len to nevidno! Pod mostom smer štrkovisko katastrofa.

28. september 2020

Odpoveď samosprávy

Stavebníkom stavby cyklistického chodníka Eurovelo 11 je Mesto Košice. Stavba je realizovaná po etapách. Jej "časť B.2 - úsek ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad jazerom" bola skolaudovaná, kolaudačné rozhodnutie je právoplatné od 19.09.2019. Stavba pokračovala etapou "Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova", ktorá bola realizovaná v apríli a máji roku 2020. Mesto Košice zatiaľ nepožiadalo MČ o stanovisko k projektovej dokumentácii ďalšej etapy. MČ bude súčinná bez časových prieťahov.
Kto? Mesto Košice

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna
05. október 2020

Odpoveď samosprávy

Mestská časť odstránila odpad spod cestného mosta cez rieku Hornád.
Kto? Mestská časť

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania