Ukrajinská-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Zodpovednosť za riešenie: MsÚ Košice Krásna

V riešení
meno
Fero 16. novembra 2020

Obyvatelia Krásnej vyhadzujú odpad zo záhrad a dvorov na
krajnicu cesty Ukrajinská ulica smer Krásna a taktiež na
súkromné pozemky v tejto lokalite. Obecný úrad by mohol
zabezpečiť chudákom kontajner na odpad a upozorniť ich,
že takto sa to nerobí.

18. november 2020

Odpoveď samosprávy

Vlastníci pozemkov po oboch stranách komunikácie na Ukrajinskej ulici v uvedenom úseku sú identickí, príp. rodinní príslušníci. Odpad teda nie je umiestňovaný na cudzom pozemku.
Mestská časť upozorní obyvateľov aby odpad kompostovali. Kompostér na BIO odpad bezodplatne poskytuje spoločnosť KOSIT, a. s. na základe žiadosti občanov Mesta Košice. Do žiadosti je potrebné uviesť evidenčné číslo poplatníka za odpad, preto kompostér nemôže dodať MČ.

Senderáková Ľudmila, Referát výstavby a CO, MÚ MČ Košice - Krásna

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.