Kavečany

Odpadky v lese cestou na vyhliadkovú vežu

Kavečany - Budanová


09. januára 2018

Zodpovednosť: MsÚ Košice Kavečany

Neriešený
 
Marec 2016

Skládka za Kavečanmi

Kavečany - Strážna


28. marca 2016

Zodpovednosť: MsÚ Košice Kavečany

Neriešený