Šebastovce

Novovznikajúca skládka

Šebastovce - Ďatelinová


16. novembra 2015

Zodpovednosť: MsÚ Šebastovce

Vyriešený
 
Máj 2014

Výtlky na Bazalkovej

Šebastovce - Bazalková


14. mája 2014

Zodpovednosť: MsÚ Šebastovce

Neriešený