Vrak pri Tehelni

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Martin Hebert 04. októbra 2015

Tento vrak je daľší z vrakov v Leviciach o ktorých sa majiteľ prestal starať. Sledujem tento vrak už pekne dlho a neni sú to len rok alebo dva , to už tam je dlhšie.

09. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Váš podnet bol odoslaný na mestskú políciu na riešenie.

MsÚ
27. október 2015

Odpoveď samosprávy

Mestská polícia vykonala šetrenie vo veci státia motorového vozidla Zn. Škoda bielej farby, EČV : LV-012CH, na vybudovanom parkovacom mieste na Ul. Pri tehelni v Leviciach. Vozidlo je zapísané v evidencii motorových vozidiel na fyzickú osobu a má pridelené evidenčné číslo vozidla. V súlade s ustanovením § 49, Zák. č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ( Zákon o odpadoch )
motorové vozidlo nespĺňa kvalifikáciu starého motorového vozidla ( vraku ) a preto prevádzkovateľ vozidla neporušuje platnú legislatívu a nenapĺňa znaky protiprávneho konania tým, že prevádzkovateľ nepoužíva motorové vozidlo a vozidlo stojí na vybudovanom parkovacom mieste na Ul. Pri tehelni v Leviciach.
Ďalej bolo zistené, že prevádzkovateľ vozidla sa nepodrobil v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady pravidelnej emisnej a technickej kontrole spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 21, ods. 1, písm b), Zák. č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Mestská polícia Levice uvedenú vec odovzdala Okresnému úradu v Leviciach,Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušnému orgánu k priamemu vybaveniu.Zdenko Lauroško, zástupca náčelníka, Mestská polícia Levice
09. november 2015

Alojz

Sú zákonné páky, ako spoľahlivo dosiahnúť vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a potom ho odstrániť ako vrak.
Je len potrebné dosledovať zo strany mesta - Mestskej polície, či OÚ - odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií konal vo veci a nariadil prevádzkovateľovi vozidla vykonať TK a EK, resp. ak prevádzkovateľ vozidla nesplnil takto nariadenú povinnosťv stanovenej lehote, tak či odbor dopravy z úradnej moci svojím Rozhodnutím vyradil predmetné vozidlo z cestnej premávky a následne či toto "Rozhodnutie" zaslal PZ - Okresnému dopravnému inšpektorátu Levice (kedy, dátum) za účelom jeho vyradenia z evidencie vozidiel. Následne písomne (mailom) vyžiadať od PZ-ODI Levice informáciu, či predmetné vozidlo už vyradil z evidencie a ak nie, tak PREČO ešte nie. Ak tak urobil a vyradil predmetné vozidlo z evidencie vozidiel, vozidlo sa stalo vrakom to aj napriek tomu, že ešte má na karosérii evidenčné čísla, ktoré prevádzkovateľ neodovzdal (a zrejme ani neodovzdá) na políciu. Je to vrak s neplatnými evidenčnými číslami !
16. november 2015

Martin Hebert

To je na mňa moc zložité!
01. december 2015

Martin Hebert

Vrak pomaly rozkrádajú zlodeji , prosím robte s tím už niečo!
02. december 2015

Martin Hebert

Ďakujem vrak už tma nestojí!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania