Zašpinené lavičky MHD

Zodpovednosť za riešenie: Levice

Vyriešený

Zaslal: Bagara, 08. augusta 2016

Kde si má obyvateľ mesta slušne sadnúť pri čakaní na MHD (v mnohých prípadoch_zastávkach)? Prečo nie je možné pritlačiť MsÚradom v rámci nájomnej zmluvy s príslušnou spoločnosťou organizáciu aby umelohmotné (modré) sedačky na zastávkach MHD vyčistili (častejšie a pravidelne)? Nebolo by možné ich vymeniť za drevenú lavičku ako je tomu inde v meste? (problém je že UH sedačky pohlcujú vetrom zanášajúcu dažďovú a snehovú vodu + prach – odtok nemajú_ aspoň 3 dierky v strede by bolo čiastočné riešenie) Prosím ideálne o výmenu sedačiek za drevené lavičky.

09. august 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Váš podnet bol odoslaný na odd. správy majetku a na odd. životného prostredia MsÚ na riešenie.

MsÚ
19. august 2016

Bagara

Nejde iba o sídlisko na ulici "Okružná" - ale v celom meste kde sú modré UH sedačky!!!
11. október 2016

Bagara

Aj v tomto prípade prešli už viac ako 2. mesiace od nahlásenia podnetu a vôbec NIKTO sa nevenoval a nevenuje danému problému! Vie mi niekto z MsÚ napísať že aká organizácia má v prenájme zastávky MHD a koľko peňazí z rozpočtu mesta (z daní obyvateľov mesta a prímestských častí) zožiera na „šlendriánsku údržbu“??? Bola aspoň vyzvaná táto spoločnosť o častejšiu kontrolu a čistenie sedačiek MHD??? Hlavná vec že nie sú plagáty, oznamy a reklamné letáky polepené na stenách zastávok, no sadnúť si nemáš kam – alebo si sadneš a šaty môžeš rovno hodiť v tom lepšom prípade do práčky. Bolo by možné v budúcnosti zameniť tieto veľmi ľahko znečisťovateľné umelohmotné sedačky modrej farby za klasické drevené lavičky ako je tomu na mnohých iných zastávkach v meste???
11. október 2016

Bagara

Aj v tomto prípade prešli už viac ako 2. mesiace od nahlásenia podnetu a vôbec NIKTO sa nevenoval a nevenuje danému problému! Vie mi niekto z MsÚ napísať že aká organizácia má v prenájme zastávky MHD a koľko peňazí z rozpočtu mesta (z daní obyvateľov mesta a prímestských častí) zožiera na „šlendriánsku údržbu“??? Bola aspoň vyzvaná táto spoločnosť o častejšiu kontrolu a čistenie sedačiek MHD??? Hlavná vec že nie sú plagáty, oznamy a reklamné letáky polepené na stenách zastávok, no sadnúť si nemáš kam – alebo si sadneš a šaty môžeš rovno hodiť v tom lepšom prípade do práčky. Bolo by možné v budúcnosti zameniť tieto veľmi ľahko znečisťovateľné umelohmotné sedačky modrej farby za klasické drevené lavičky ako je tomu na mnohých iných zastávkach v meste???
13. október 2016

Bagara

... doplňujem aktuálne fotografie k podnetu! (ak sa mi to podarí na 4. pokus)
30. november 2016

Bagara

Mohol by sa už po dlhých mesiacoch /už pomaličky 4. mesiace od dátumu podnetu/ niekto z MsÚ konečne vyjadriť AKO, KTO a KEDY kontroluje činnosť súkromnej spoločnosti na prevádzku zastávok MHD v Leviciach /najmä čistotu sedačiek/. Kedy budú UH modré sedačky pravidelne čistené a či je možné dať do rozpočtu mesta na rok 2017 investičné náklady pre výmenu UH sedačiek za drevené lavičky ako je tomu inde v meste na zastávkach??!! Čistota sedačiek je bez zmeny – taká istá ako v auguste (od 8. augusta neboli vôbec čistené)!
23. december 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, sedačky na zastávkach Turecký rad, nám.Šoltésovej, pri Leve, Hviezdoslavova, Štúrova - boli vyčistené dňa 22.12.2016.

Sylvia Nuotová, referent aktivačnej činnosti, MsÚ Levice

21. február 2018

Bagara

Stále bez zmeny – hrubý odpad v zástavke, špina na sedačkách. Keď aj prídu „socialkári“ urobiť poriadok – vydrží asi tak týždeň. Ináč nechápem prečo to nerobí firma, ktorá zastávky dostala od mesta do prenájmu a má povinnosť sa starať o ne (berie za to slušné peniaze od mesta)! Ešte raz moje otázky: vie mi niekto z MsÚ napísať že aká organizácia má v prenájme zastávky MHD a koľko peňazí z rozpočtu mesta (z našich daní) zožiera na „šlendriánsku údržbu“? Bola aspoň vyzvaná táto spol. o častejšiu kontrolu a čistenie sedačiek MHD? Kto kontroluje ich prácu? Bolo by možné v budúcnosti zameniť tieto veľmi ľahko znečisťovateľné UH sedačky za drevené lavičky ako je tomu v mnohých iných zastávkach v meste?
14. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, spoločnosť VEGO marketing, s ktorou mesto uzatvorilo v r. 2015 zmluvu OKREM INÉHO aj na prenájom existujúcich zastávok MHD vo vlastníctve mesta Levice pre umiestňovanie reklamných zariadení, má na starosti aj ich následnú údržbu počas celej doby nájmu na náklady nájomcu. Nájomné na základe tejto zmluvy je 10500 eur/rok, ktorú spoločnosť platí mestu. Údržbu robí na vlastné náklady a ide o údržbu bočných panelov zastávok, odstraňovanie plagátov a graffity. O vykonaných opravách a údržbe posielajú pravidelne mestu správu s priloženou fotodokumentáciou.
Mesto Levice prostredníctvom zmluvného vzťahu s firmou Vialle zabezpečuje vyčistenie autobusových zastávok od odpadov, buriny a špiny, aj od posypových materiálov pravidelne 1x týždenne. Pracovníci aktivačných činností 1x mesačne sedačky umývajú, frekvenciu kontrol čistoty sedačiek zvýšime na 1x za 2 týždne.
Uvedená zastávka bola vyčistená dňa 22.2.2018.


MsÚ Levice

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.