level start 3
Viac o bodoch aktivity
70%
512/600
level end 4

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

26 pridaných komentárov

Viac ako 95% používateľov
95%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%