Petržalka

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Lietavská - odstránenie starych, kovových, tenisových stĺpov

Petržalka - Lietavská
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie hraničiarov - chýba bezbariérový prístup na terasu

Petržalka - Námestie hraničiarov
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Romanova - odstránenie billboardov / reklamných nosičov

Petržalka - Romanova
12. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Romanova - odstránenie billboardu

Petržalka - Romanova
12. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Starhradská - odstránenie billboardu

Petržalka - Starhradská
12. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Romanova - odstránenie billboardov / reklamných nosičov

Petržalka - Romanova
12. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Romanova - betónový reklamný nosič

Petržalka - Romanova
12. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Markova - poškodená lavička

Petržalka - Markova
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Haanova - bol by vhodný bezbariérový priechod

Petržalka - Haanova
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Dolnozemská cesta - znečistený chodník

Petržalka - Dolnozemská cesta
10. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Viedenská cesta - stará časť - poškodená značka

Petržalka - Viedenská cesta - stará časť
12. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Šintavská - poškodená značka

Petržalka - Šintavská
12. mája 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Lenardova - Opustená Mazda s neplatnymi EK a TK

Petržalka - Lenardova
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pifflova - nerovné chodníky

Petržalka - Pifflova
12. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Wolkrova - mláka na chodníku po daždi

Petržalka - Wolkrova
10. mája 2021 Komentáre0 Hodnotenie1