Petržalka

Zaslané samospráve
 

Reklama na Panónskej

Petržalka - Panónska cesta


23. apríla 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Zlomená lavička - Vavilovova

Petržalka - Vavilovova


21. apríla 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Prehnité drevo na lavičkách

Petržalka - Farského


20. apríla 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Bočné a spodné výhonky na stromoch

Petržalka - Markova


19. apríla 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Odpadky na parkovisku - Markova 3

Petržalka - Markova


19. apríla 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Dlhodobo odstavené vozidlo (Víglašská)

Petržalka - Vígľašská


18. apríla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Zaslané samospráve
 

Križovatka Jantárova cesta - Topoľčianska

Petržalka - Topoľčianska


16. apríla 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Topoľčianska - výtlky

Petržalka - Topoľčianska


16. apríla 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Jesenné lístie na Belinského ulici

Petržalka - Belinského


15. apríla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Zaslané samospráve
 

Schody na zastávke Dvory

Petržalka - Panónska cesta


15. apríla 2017

6 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Blokovanie vstupu do spoločných garáží

Petržalka - Bosákova


13. apríla 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Zaslané samospráve
 

Špina pri vstupe do petržalskej plavárne

Petržalka - Jiráskova


13. apríla 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Samovenčiaci pes z fy. Goio

Petržalka - Šustekova


13. apríla 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Zaslané samospráve