V riešení 0
Vyriešené 0
Neriešené 0
Rozhodnite 0

Dúbravka

Zničený trávnik na ul. Pri kríži

Dúbravka - Pri kríži


22. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Nepojazdné autá na parkovisku Nejedlého

Dúbravka - Nejedlého


21. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Zatvorené ihrisko

Dúbravka - Valachovej


21. februára 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Opustené auto bez ŠPZ

Dúbravka - Pri kríži


20. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Nepojazdné auto na Ožvoldíkovej

Dúbravka - Ožvoldíkova


19. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Odpadky a zanedbaná zeleň pri Saratovskej a Pri Hrubej Lúke.

Dúbravka - Saratovská


17. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Havarijný stav podchodu -zastávka Damborského

Dúbravka - Damborského


12. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Nebezpečná vetva starého stromu

Dúbravka - Hanulova


12. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Previsajúce konáre stromov do cesty

Dúbravka - Drobného


10. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Preplneny kôš na exkrementy na Sekurisovej

Dúbravka - Sekurisova


09. februára 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Chýbajúca zábrana na chodníku proti autám

Dúbravka - Talichova


05. februára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Rozbitá cesta Kpt. Rašu

Dúbravka - kpt. Jána Rašu


03. februára 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

Vyriešený
 

Životu nebezpečný zľadovatelý chodník

Dúbravka - Plachého


01. februára 2017

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 
Január 2017

Na korčuliach k zastávke

Dúbravka - Považanova


31. januára 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení
 

Vypadávajúce dno smetného koša

Dúbravka - Homolova


31. januára 2017

Zodpovednosť: MÚ Dúbravka

V riešení