Petržalka, Verejný poriadok

V riešení
 
meno užívateľa

Gessayova - chýba vetrací komín

Petržalka - Gessayova
15. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Gercenova - vulgárne pseudograffiti

Petržalka - Gercenova
14. mája 2022 Komentáre0 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Tupolevova - reklama na Game Studio

Petržalka - Tupolevova
14. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Gessayova - naklonené betónové zábradlie

Petržalka - Gessayova
14. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Pajštúnska - reklama na rúre

Petržalka - Pajštúnska
09. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Bulíkova - nevhodne umiestnený kontajner HUMANA

Petržalka - Bulíkova
04. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Jiráskova - reklama na miestnu ZŠ - legálna?

Petržalka - Jiráskova
03. mája 2022 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Výjazd na Nový most - opadáva farba

Petržalka - Výjazd na Nový most
03. mája 2022 Komentáre7 Hodnotenie4
V riešení
 
meno užívateľa

Tematínska - nelegálna reklama?

Petržalka - Tematínska
03. mája 2022 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Dolnozemská cesta - legálna reklama?

Petržalka - Dolnozemská cesta
02. mája 2022 Komentáre3 Hodnotenie3
Apríl 2022
V riešení
 
meno užívateľa

Záporožská - prekračovanie limitov hluku

Petržalka - Záporožská
27. apríla 2022 Komentáre2 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Romanova-reklama-vizuálny smog

Petržalka - Romanova
27. apríla 2022 Komentáre1 Hodnotenie8
V riešení
 
meno užívateľa

Viedenská cesta - stará časť-vandalizmus-graffiti

Petržalka - Viedenská cesta - stará časť
26. apríla 2022 Komentáre5 Hodnotenie6
V riešení
 
meno užívateľa

Betliarska - voľne prístupný bunker B-S 13

Petržalka - Betliarska
21. apríla 2022 Komentáre1 Hodnotenie6
V riešení
 
meno užívateľa

Pečniansky les-stavby a budovy-opustená budova

Petržalka - Pečnianska
20. apríla 2022 Komentáre5 Hodnotenie7