Petržalka, Verejné služby

V riešení
 
meno užívateľa

Turnianska - upchaté kanalizačné vpuste

Petržalka - Turnianska
21. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Jantárová cesta - Upchatý obrubníkový odtok

Petržalka - Jantárová cesta
20. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Budatínska - Fasáda znečistená kosením

Petržalka - Budatínska
05. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie2
Apríl 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Kutlíkova-osvetlenie-poškodené stĺpy

Petržalka - Kutlíkova
14. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Smolenická-kanalizácia-chýbajúci kanalizačný poklop

Petržalka - Smolenická
13. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ovsištské námestie-osvetlenie-nefunkčné

Petržalka - Ovsištské námestie
09. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie3
Neriešený
 
meno užívateľa

Krásnohorská-osvetlenie-nefunkčné

Petržalka - Krásnohorská
03. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Viedenská cesta - stará časť-osvetlenie-poškodené stĺpy

Petržalka - Viedenská cesta - stará časť
02. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Marec 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Holíčska-kanalizácia-upchatá

Petržalka - Holíčska
30. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Vavilovova-osvetlenie-nefunkčné

Petržalka - Vavilovova
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Röntgenova-kanalizácia-upchatá

Petržalka - Röntgenova
19. marca 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Mlynarovičova-kanalizácia-upchatá

Petržalka - Mlynarovičova
18. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Znievska-Verejné služby-iné

Petržalka - Znievska
14. marca 2019 Komentáre8 Hodnotenie2
V riešení
 
meno užívateľa

Holíčska-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Petržalka - Holíčska
09. marca 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Sad Janka Kráľa-osvetlenie-poškodené stĺpy

Petržalka - Sad Janka Kráľa
03. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0