level start 13
Viac o bodoch aktivity
97%
9068/9100
level end 14

2 pridaných podnetov

Viac ako 64% používateľov
64%

873 pridaných komentárov

Viac ako 100% používateľov
100%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%