level start 14
Viac o bodoch aktivity
67%
10042/10500
level end 15

2 pridaných podnetov

Viac ako 63% používateľov
63%

968 pridaných komentárov

Viac ako 100% používateľov
100%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%