Staré Mesto

Znečistené schody

Staré Mesto - Pribinova


15. decembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Znečistený chodník Frana Kráľa

Staré Mesto - F. Kráľa


14. decembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Neporiadok v kríkoch a na ulici

Staré Mesto - Björnsonova


14. decembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Neodpratané lístie Šancová

Staré Mesto - Šancová


14. decembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Uvoľnená značka

Staré Mesto - Mikulášska


14. decembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Neporiadok pri východe z tunela

Staré Mesto - Palisády


14. decembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Tento rok opravované schodisko

Staré Mesto - Židovská


13. decembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Pohodené dlažobné kocky

Staré Mesto - Hurbanovo námestie


13. decembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Uvoľnené stĺpiky

Staré Mesto - Benediktiho


12. decembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 

Uvoľnená značka

Staré Mesto - Povraznícka


12. decembra 2017

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve
 
Zaslané samospráve
 

Súkromná stavba na mestskom pozemku

Staré Mesto - Krížna


11. decembra 2017

3 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

V riešení
 

Prepadnutý kanál na ceste

Staré Mesto - Justičná


11. decembra 2017

Zodpovednosť: MÚ Staré Mesto

V riešení
 

Prechod cez Lamačskú cestu

Staré Mesto - Lamačská cesta


11. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Určuje sa

Zaslané samospráve