Staré Mesto, Magistrát hlavného mesta

V riešení
 
meno užívateľa

Legionárska-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Staré Mesto - Legionárska
16. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Hlavné námestie-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Staré Mesto - Hlavné námestie
14. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Hodžovo námestie-vandalizmus-graffiti

Staré Mesto - Hodžovo námestie
14. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Vazovova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Staré Mesto - Vazovova
12. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Čulenova-chodník-bariérový

Staré Mesto - Čulenova
12. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Valašská-chodník-znečistený

Staré Mesto - Valašská
11. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Palisády-cesta-výtlk

Staré Mesto - Palisády
11. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mickiewiczova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Staré Mesto - Mickiewiczova
11. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie slobody-strom-suchý

Staré Mesto - Námestie slobody
10. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Vazovova-strom-chýbajúci

Staré Mesto - Vazovova
10. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Župné námestie-chodník-poškodená dlažba

Staré Mesto - Župné námestie
10. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mýtna-strom-suchý

Staré Mesto - Mýtna
10. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mlynské Nivy-cesta-rozkopaná

Staré Mesto - Mlynské Nivy
10. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Kozia-stavby a budovy-zlý stav budovy

Staré Mesto - Kozia
09. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie slobody-dlhodobo odstavené vozidlá-zahraničné vozidlo

Staré Mesto - Námestie slobody
09. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0