Československej armády-prašnosť pri stavbe

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Vyriešený
meno
peter šimko 26. marca 2019

Pri realizácii stavby školy za poliklinikou dochádza k nenormálnemu víreniu prachu domiešavačmi dovážajúcimi betón na stavbu .Žiadam Vás o prijatie opatrení na zamedzenie prašnosti počas realizácie stavby podľa potreby aby sa tento stav eliminoval .Ak sa stav nezlepší budem kontaktovať RÚVZ a úrad životného prostredia o realizáciu meraní a prijatie opatrení .V blízkosti je poliklinika s pacientmi aj školské zariadenie a v neposlednom rade obyvatelia okolia ,kde cez deň nie je možné vetrať byty kvôli prachu. Ďakujem

27. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Vážený p. Peter Šimko

Mesto Moldava nad Bodvou sa predmetnou záležitosťou zaoberala za účasti všetkých dotknutých a kompetentných. Stavba Cirkevného školského centra sa nachádza v katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou, mesto Moldava nad Bodvou nie je stavebníkom ani investorom tejto stavby. Stavebníka Nadáciu pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou sme mailom upozornili a vyzvali, aby dodržiaval podmienky, ktoré mu boli dané v stavebnom povolení a v ktorom je mimo iných podmienok dané, aké kroky má podniknúť pri bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, pri pohybe a manipulácii na stavenisku, na prístupovej ceste, pri znečistení vozovky, pri zvýšenej prašnosti a pod.

Dňa 26.03.2019 sa na mestskom úrade uskutočnilo aj osobné jednanie medzi zástupcom stavebníka tejto stavby a zamestnancami odboru výstavby s cieľom nájsť riešenie aj ohľadom bezpečnosti a prístupu na stavbu, nakoľko sa jedná o veľmi frekventovanú cestu (škola, poliklinika, garáže). Napriek maximálnej ústretovosti a snahe eliminovať dôsledky nevyhnutných prác na stavenisku a pri dovoze materiálu na stavbu Vás stavitelia prosia o zhovievavosť a pochopenie, pretože niektoré práce nie je možné vykonať bez obmedzení.

Ing. Waldemar Vislay, vedúci výstavby a územného rozvoja
27. marec 2019

peter šimko

Stačilo by pokropit cestu vodou
01. apríl 2019

peter šimko

Neregistroval som žiadnu zmenu ,vyjadrenie typu strpenia je relevantné ak únosnosť presahuje medznú úroveň ,ak nenastane zlepšenie stavu ,v pondelok podávam podnet na RUVZ nech rozhodne
01. apríl 2019

peter šimko

doložím aj foto dokumentáciu a video záznam ak je potrebné

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.