Parkovanie CM

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený
meno
Peter Paška 05. februára 2016

Pred vybudovaním parkovísk sa na tejto ul. parkovalo čiastočne na chodníku to sa aj na konci ulice naďalej deje (zelená čiara). Červená čiara pozdĺž vybudovaných parkovísk označuje miesto, kde je takéto státie zakázané dopravným značením zákaz státia. Vzhľadom na to, že v tomto úseku je už dlhšiu dobu problém s parkovacími miestami aj s dôvodu odstavených rôznych firemných vozidiel, navrhujem odstránenie dopravného značenia zákaz státia pozdĺž vybudovaných parkovísk (červená čiara) čím by sa získali ďalšie parkovacie miesta.

08. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 01821 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie.

S pozdravom,


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
19. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Odbor komunálnych služieb vykonal miestnu ohliadku danej Cyrilometódskej ulice a konštatujeme že trvalá zvislá dopravná značka B34 - zákaz zastavenia je určená Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch a je osadená v súlade s ustanovením vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. Dôvodom osadenia predmetného dopravného značenia je zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnej komunikácii, pretože podľa STN 73 6100 vozovka nemá patričné rozmerové parametre prejazdnosti.

S pozdravom,


Ing. Peter Morvai
Odbor komunálnych služieb
19. február 2016

Peter Paška

Prepáčte, ale toto je čo za vyjadrenie. Tá ulica je rovnako široká po celej dĺžke. Do polovice ulice nie je dostatočne široká a od polovice už je? Pre Boha ľudia štipka zdravého sedliackeho rozumu. Tak ako je to vyznačené na mapke je červeným rovnako široká ulica vyznačená značkami zákaz zastavenia a tá istá ulica stále rovnako široká na mapke zeleným označená značkami IP 15b čiastočné parkovanie na chodníku. Bol sa vôbec niekto so zdravým rozumom pozrieť na tom mieste alebo ste len opísali vyjadrenie dopravného inšpektorátu?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania