Kontajner na šaty na Nábrežnej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený

Zaslal: František Tóth, 19. októbra 2016

V okolí je stále porozhadzované šatstvo a smeti. Dobrý úmysel, pomôcť ľuďom v núdzi sa míňa účinkom. Ak naozaj niekto v dobrej viere chce darovať šatstvo, či iné veci, tak sú v okolí aj detské domovy a sociálne zariadenia, ktoré by to možno skôr uvítali. Nie som si istý či sa šatstvo naozaj dostáva tým skutočne odkázaným. Navrhujem kontajner odstrániť, lebo hygiena prostredia v okolí je nepostačujúca. A vôbec - platia za zaujatie verejného priestranstva mestu?

07. november 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň!

Ďakujeme za Váš podnet. Dňa 02.11.2016 boli všetky kontajnery na textil z verejných priestranstiev na území mesta odstránené.
2 ks kontajnerov na textil boli premiestnené na zberový dvor na ul. G. Bethlena, do ktorých môžu obyvatelia naďalej ukladať nepotrebné šatstvo.


S pozdravom,
Hildegarda Vanyová
Mestský úrad Nové Zámky
Odbor komunálnych služieb
07. november 2016

František Tóth

Ďakujem za vyriešenie :)

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.