Devastovanie verejnej zelene

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Neriešený

Zaslal: Karol Horváth, 15. decembra 2017

Na Bitunkovej ulici vpred "nákupným centrom" je uplne rozjazdena trávnatá plocha. Zásobovacie vozidlá pekárne LIPÓT tam denne privážajú tovar a bezohladne devastujú verejnú zeleň. Na upozornenie pani reagovala vetou, že a ako majú nosiť tovar do obchodu. Bohužial, nemyslím si že jediný možný spôsob je formou bezohladnosti voči našemu okolu.

19. december 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Dňa 18.12.2017 hliadka MsP riešila podnet ohľadom poškodzovania trávnatej plochy na Bitúnkovej ulici s predavačkou pekárne Lipóti.
Hliadka MsP prítomnú predavačku požiadala aby zabezpečila zásobovanie predajne tak aby vodič zásobovacieho vozidla nepoškodzoval trávnatú plochu, nakoľko v súlade so Zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, § 4 Povinnosti vodiča, ods. 3 – vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách ... a podľa § 25 ods. 1/s vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni ...
Hliadky MsP budú od 05,00 h. venovať zvýšenú pozornosť uvedenej lokalite. V prípade zistenia porušenia zákona, vodič motorového vozidla bude riešený podľa platnej legislatívy.


S pozdravom
Mgr. Jozef Tököly
náčelník MsP Nové Zámky
16. január 2018

Martin Vyžinkár

Dobrý deň, bude plocha verejnej zelene upravená a uvedená do pôvodného stavu, alebo zostane ako je?
Ak bude plocha upravená, udeje sa tak na náklady Mesta alebo sa na úprave bude podielať ten kto pozemok a s ním susediaci chodník poškodil?
Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, MV

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.