Vymrvený asfalt okolo kanalizačného poklopu na

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Richard Drutarovský 16. júna 2014

Na frekventovanej ulici Obrancov mieru je vymrvený asfalt okolo kanalizačného poklopu. Prosím o nápravu.

17. jún 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
30. jún 2014

Odpoveď samosprávy

O opravu okolia kanalizačnej šachty sme požiadali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s., závod Prešov, ktorá je správcom šachty. Táto spoločnosť nám v odpovedi oznamuje, že opravu okolia šácht v jej správe na Ul. Obrancov mieru bude postupne opravovať.

Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.
06. august 2014

Richard Drutarovský

Vozovka okolo kanalizačného poklopu bola vyspravená, podnet vyzerá byť vybavevný.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania