17. novembra-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení
meno
Tomáš 10. júna 2021

Parkujúce autá zavadzajú výhľadu, priestor je tak neprehľadný a dochádza ku dopravným nehodám. Na vlastné oči som v poslednej dobe videl dve - december 2020 (auto zrazilo chodca) a dnes, 8.6.2021 (zrazili sa dve autá).

10. jún 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
19. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci mestskej polície vykonávajú pravidelné kontroly parkovania motorových vozidiel v Prešove na ulici 17. novembra. Len v čase od 11.06.2021 do 10.07.2021 bolo v uvedenej lokalite zistených 10 porušení zák. NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Vodiči, ktorí sa protiprávneho konania dopustili boli riešení v zmysle zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Na základe uvedeného podnetu budú príslušníci mestskej polície vykonávať aj naďalej kontroly ohľadom parkovania motorových vozidiel na ulici 17. novembra a protiprávne konania budú riešiť v zmysle platných právnych predpisov.
Na záver Vám chcem poďakovať za doručený podnet, ktorým občan iniciatívne poukázal na konkrétny nedostatok.

Mestská polícia v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania