Košická-krík-neostrihaný

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Neostrihaný krík... Pri autobusovej stanici, vedľa zmrzliny

20. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. august 2021

Odpoveď samosprávy

Práce na orez krovín v blízkosti autobusovej stanice boli zaradené do harmonogramu prác dodávateľskej spoločnosti na jeho realizáciu.
Ďakujeme Vám za doručenie podnetu a všímavosť.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania