17. novembra-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

V riešení

Poškodená zábrana. Si to nikto nekontroluje.

19. október 2021

Michal

17. novembra-Verejný poriadok-iné

Poškodené zábrany na uzavretej lávke na moste pri Prešovskej univerzite.

Namiesto pokračovania hry mesta s občanmi na mačku a myš v zmysle "my sa musíme starať o bezpečnosť" vs. "my si o takomto spôsobe myslíme svoje", nie je možné iné riešenie, zvlášť, keď dočasná náhradná lávka nebola vybudovaná a výstavba cyklolávky je v nedohľadne?

Je stav tejto a ostatných zatvorených lávok naozaj taký, že neunesie 1/2/5/10 chodcov?

Nie je možné a vhodnejšie – namiesto umiestnenia kovových zábran na zamedzenie vstupu chodcov na lávku – umiestniť na ňu "antivandal" ceduľky s upozornením na havarijný stav lávky a s maximálnym povoleným počtom osôb na lávke?
20. október 2021

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
25. november 2021

Odpoveď samosprávy

Opravy miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prešov, sa budú realizovať v závislostí od rozsahu, prípadne charakteru poškodenia, ako aj priorít a finančných možností mesta Prešov. Vašu požiadavku evidujeme v zozname žiadostí na opravu, ktorú vykonáva Správa a Údržba komunikácií mesta Prešov.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
25. november 2021

Michal

Podnet sa týkal opravy zábradlia a prípadného sprístupnenia lávky v obmedzenom režime pre peších, nie opravy komunikácií ani chodníkov.

Ďakujem mestu za konkrétnu a zrozumiteľnú odpoveď k podnetu, prípadne, ak testuje umelú inteligenciu, ktorá posiela takéto univerzálne, formálne, nekonkrétne odpovede na podnety, za jej vylepšenie.
14. december 2021

Odpoveď samosprávy

Oprava sa zrealizovala.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
29. december 2021

Jozef

Radšej keby sa zrealizovala čo najskôr výstavba novej lávky, pretože tie obchádzky sú nehorázne.
09. január 2022

Michal

@OpS
Prosím OpS znova otvoriť podnet. Zábradlie je opätovne poškodené. Navyše mesto neodpovedalo ani na jednu z otázok v podnete zo dňa 19.10.2021. Nerozumiem, prečo bol podnet označený ako vybavený.

@Mesto
Žiadam mesto
- o odpovede na otázky v mojom podnete zo dňa 19.10.
- zverejnenie kompletnej správy z vykonaných kontrol 14 lávok na území mesta Prešova zo začiatku roka 2021 na webe mesta. Jednak na webe mesta neexistuje o kontrole žiadna zmluva (kto ju vykonal?) a nie sú dostupné ani iné detailné informácie z tejto správy.

V situácii, keď "kultúrou podkuté mesto" bezostyšne klame a zavádza v mnohých iných veciach, nedodržiava platné predpisy, nedokáže svoje tvrdenia podložiť dôkazmi, nevidím dôvod veriť médiám prezentovaným tvrdeniam zo strany mesta o stave lávok a nutnosti ich úplného uzavretia bez zverejnenia kompletnej správy.

Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania