Zrealizovať SCHODNOST CESTY

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený

Takto prosím vyzerá prístupová komunikácia k Rd,už 8!!! Rok. Každý rok vlastníci Rd píšu na "mesto",ktoré sa len vyhovára. Neviem si predstaviť ze mesto s vyše 100 tis obyvateľmi nemá financie,ochotu či hanbu vybudovať (akokoľvek uschopnit s možnosťou NORMÁLNE KULTÚRNE vyžívať cestu k vlastnému bydlisku) 123! Metrov prístupovej cesty. Týmto žiadam vzhľadom na aktuálny stav cesty a poveternostné podmienky,aby mesto zabezpečilo vysypanie akéhokoľvek kamenového materiálu k zamedzeniu tvorby mlák,blata a nerovností.

ulica Borovicova

22. január 2015

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
23. marec 2015

Dana

Situácia sa samozrejme vplyvom počasia rok čo rok zhoršuje
14. december 2015

Odpoveď samosprávy

Na základe prešetrenia majetkovo právnych vzťahov prístupovej komunikácie na Agátovej ulici konštatujeme, že požiadavka nie je opodstatnená. Teleso komunikácie a pozemok pod komunikáciou sú vo vlastníctve súkromných osôb. Mesto Prešov na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže investovať len do vlastného majetku.
Ďakujeme Vám za Váš podnet a vážime si Vašu pozornosť ako vnímavého občana tohto mesta a za predpokladu doručenia ďalších podnetov sme pripravení na ich riešenie.

Mestský úrad v Prešove

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania