Mestská prístupová komunikácia

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Neriešený

Neriešenie spevnenie / vybudovanie cesty , nekompetentné odpovede pracovníkov mesta-jedna odpoved odporuje druhej ohľadom vybudovania cesty k rodinným domom

08. január 2014

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
20. január 2014

Odpoveď samosprávy

Na základe doručeného podnetu zverejneného na stránke www.odkazprestarostu.sk k problematike „neriešenia spevnenia / vybudovania cesty na ul. Borovicovej“, Vám dávame nasledovnú odpoveď:
Na základe predchádzajúcich doručených požiadaviek máme v našej evidencii zaradenú požiadavku na rekonštrukciu komunikácie na Borovicovej ul. Zabezpečenie prípravy a realizácie uvedenej stavby je podmienené jej schválením v Mestskom zastupiteľstve v Prešove. V prípade, že na rekonštrukciu komunikácie budú vyčlenené finančné prostriedky, oddelenie investičnej výstavby MsÚ v Prešove zabezpečí projektovú a legislatívnu prípravu a následne aj realizáciu stavby.
Ďakujeme Vám za Váš podnet, vážime si Vašu snahu o zlepšenie prostredia v našom meste.
02. apríl 2014

Joshua

Ano,evidujete tuto žiadosť na meste od roku 2006!!!! Odvtedy len vyhovarania a odpovede typu:ked bude tak nejak bude. Skusi občan nezaplatiť daň mestu 8 rokov...!!!!????ako promptne budete reagovať???

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania