Zlý stav ulice Wolkerova

Zodpovednosť za riešenie: Prešov

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 15. augusta 2012

Povrch cesty-chodníka pod bývalým hotelom Šariš je v havarijnom stave...

20. august 2012

Odpoveď samosprávy

Uvedený podnet patrí do kompetencie samosprávy mesta Prešov. Podnet bol zaevidovaný na MsÚ v Prešove a pridelený na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru MsÚ, ktorý o výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.
03. september 2012

Odpoveď samosprávy

Na základe Vášho podnetu vo veci zlého stavu cesty na Wolkerovej ulici zverejneného na stránke www.odkazprestarostu.sk/1881 Vám zasielame nasledujúcu odpoveď.

Zlý stavebný stav cesty na Wolkerovej ulici pod bývalým hotelom Šariš je evidovaný oddelením verejnoprospešných činností sekcie majetkovej a ekonomickej, Mestského úradu v Prešove. Podnet je opodstatnený.
Príjazdová komunikácia k parkovisku pod bývalým hotelom Šariš je v zlom stavebno – technickom stave. Jej povrch je tvorený liatym asfaltom v hrúbke 2 cm, ktorý sa používa len pre pešie komunikácie, je nevhodný na vozidlové komunikácie. Na komunikácii sa nachádza veľa poškodených miest na ktorých chýba liaty asfalt, prevádzkou motorových vozidiel dochádza k totálnemu rozpadu vrchného krytu. Rozsah opravy komunikácie je nad rámec bežnej údržby a vyžaduje súvislú opravu. Opravu prístupovej komunikácie zaradíme do návrhu plánu údržby a súvislých opráv miestnych komunikácií na území mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015. Zaradenie realizácie opravy prístupovej komunikácie na realizáciu v roku 2013 je v kompetencii poslancov Mestského zastupiteľstva z VMČ č.3.

Ďakujeme Vám za doručený podnet, ktorým ste poukázali na konkrétny nedostatok, a tým ste prispeli k skvalitneniu životného prostredia v meste Prešov.
08. september 2012

peto

Do 8.septembra 2012 v predmetnej veci nedošlo k náprave !!!
03. september 2013

Robo

ziadna zmena
17. november 2015

Anonymný užívateľ

Práve začala rekonštrukcia, takže pokladajme to za vyriešené !

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania