Košická-reklama-vylepené plagáty

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení

Zaujimalo by ma, ci je tato reklama legalna a ci bolo umiestnenie desiatok plagatov povolene.

13. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa možností prijme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu www.odkazprestarostu.sk.

Mestský úrad v Prešove
20. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle §44 písm. c/ zákona č. 56/2002 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zaujíma k Vášmu podnetu zverejnenému na stránke www.odkazprestarostu.sk/94987 v predmetnej veci nasledujúce stanovisko.
Zábradlie, na ktorom sú umiestnené plagáty nie je v správe mesta Prešov. Mesto Prešov nepovoľuje umiestnenie reklamných zariadení na zábradliach. Váš zaslaný podnet odstúpime ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, nakoľko zábradlie sa nachádza v ochrannom pásme železníc.

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
10. august 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Železnice Slovenskej republiky
Oblastné riaditeľstvo Košice
Masarykova 2700/1
080 01 Prešov
10. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iný subjekt
10. august 2020

Prešov Odkazprestarostu.sk

Podnet bol preposlaný zodpovednej inštitúcii
16. november 2020

Jozef

Poprosím znovu o preposlanie.
18. november 2020

Prešov Odkazprestarostu.sk

ZSR doteraz neodpovedali na nas mail, a nemaju s nami oficialnu spolupracu. Odporucame to riesit inou cestou

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania