#27 Nesprávne umiestnené dopravné značky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Neriešený
meno
Anonymný užívateľ 14. marca 2016

1. Značka B 18 - Zákaz vjazdu vyznačenýc vozidiel s dodatkovou tabuľkou a značka IP 3b - Jednosmerná premávka na Štefánikovej ulici sú od okraja vozovky vzdialené približne 3 metre, čo je v rozpore so Zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách od Ing. Kanálika.

2. Značka B 18 - Zákaz vjazdu vyznačenýc vozidiel nespĺňa požiadavky STN 01 8020 na retroreflexnú úpravu.

3. Použitie značky B 18 - vyznačením zákazu vjazdu nákladných automobilov a TRAKTOROV v súčasnosti už nemá žiadne opodstatnenie.

1. Kedy budú značky osadená na vhodné miesto ?
2. Kedy bude značka B 18 vymenená za značku B 6 v reflexnej úprave ?

14. marec 2016

Anonymný užívateľ

ÚPLNÝ text podnetu je na obrázku.
14. marec 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko zabezpečí referent pre dopravu MsÚ.
V prípade, že chcete vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu, prosím kontaktujte priamo dopravný inšpektorát. Portál Odkaz pre starostu je komunikačný kanál slúžiaci na kontaktovanie samosprávy.
Ďakujeme za pochopenie.

Michal Ďureje
hovorca mesta
11. február 2017

Anonymný užívateľ

Žiadna odpoveď ani riešenie. Podnet NERIEŠENÝ.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania