Burina na Golfovej ulici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anna Radimáková 13. septembra 2016

Dňa 6.9.2016 som upozornila majiteľa pozemkov na Golfovej ulici, že pozemky bezprostredne susediace s novostavbami majú zarastené burinou, ktorá dorastá do výšky nad 1 meter. Pre susediace záhrady obyvateľov Garbiarskej ulice č.9,11,13 predstavuje táto burina nebezpečie zamorenia vlastných záhrad, o ktoré sa títo obyvatelia starajú a udržujú bez burín. I napriek môjmu vyzvaniu majiteľa pozemkov aby sa postaral o odburinenie pozemkov, tento neprejavil záujem urobiť nápravu a burinu pokosiť. Žiadam preto MsÚ - odbor životného prostredia aby v danej veci jednali s majiteľom pozemkov na Golfovej ulici.

16. september 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Odbor výstavby a životného prostredia MsÚ vyzve vlastníkov pozemkov k náprave.

Michal Ďureje
hovorca mesta
28. september 2016

Odpoveď samosprávy

Vlastníka dotknutého pozemku sme upozornili na porušovanie VZN č. 145/2013 o zdravom životnom prostredí v meste Prievidza a príslušných zákonov a vyzvali sme ho na nápravu nezákonného stavu.

Božena Bernátová
Referent životného prostredia - ochrana prírody a krajiny
Mestský úrad

15. december 2016

Odpoveď samosprávy

Vlastník pozemku bol upozornený na neudržiavaný pozemok listom zo dňa 20. 09. 2016 a pozemok vzhľadom na terén v rámci možností pokosil.

Božena Bernátová
Referent životného prostredia - ochrana prírody a krajiny
Mestský úradDiskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania