Odpadky pri splave

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 18. marca 2013

Problém s odpadkami na rieke Nitre pri "Splave"...

18. marec 2013

Anonym

ano su tam odpadky asi si niektory Nitriansky obcania myslia ze rieka a brehy rieky Nitry smetisko
21. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Klasická čierna skládka. Čierne skládky sú negatívnym javom mesta a výrazne vyčerpávajú verejný rozpočet. Nie len prostredníctvom projektu odkaz pre starostu, ale aj pomocou konkrétnych sťažností a kontrolnou činnosťou zaznamenávame nové informácie o čiernych skládkach. Už v roku 2012 sme celkovo použili na likvidáciu nelegálnych skládok sumu 3.786 €. V porovnaní s prvotne naplánovanou položkou vo výške 1587 € bol rozpočet v tejto kapitole prekročený o 239%. V minulom roku bolo uskutočnených 24 vývozov z nelegálnych skládok.

Začiatkom roka 2013 môžeme z monitorovacej činnosti konštatovať, že v oblasti zakladania skládok patria z hľadiska rozsahu medzi najhoršie lokality v katastri mesta Banská - parkovisko a Banská - pamätník. Priamo v meste sú to tieto lokality – v okolí garáží (Sadová, Riečna, Pod skalou, Garážová,Vápenická), odložený odpad na stanovištiach nádob na odpady po celom území mesta, v okolí bytových domov (J. Pauleho, Š. Králika, celé Nové mesto a Zapotôčky, ale aj Lúčna ul., J. Jesenského, Gazdovská, Átriová) a skládky v lokalitách: Poľná ulica, Lesný park, Mestský park. Od začiatku tohto roka máme vystavené objednávky na likvidáciu nelegálnych skládok z 22 lokalít s odpadom menšieho rozsahu ! V tomto roku sú v rozpočte mesta na odstraňovanie čiernych skládok vyčlenené finančné prostriedky v sume 4.732 €.

Vystavili sme objednávku a čiernu skládku odstránime.


Odbor životného prostredia + M.Ďureje
21. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Dnes bola vyčistená VPP pracovníkmi od čiernej skládky. Pokiaľ ide o odpadkové koše, budeme informovať o ďalšom postupe

M. Ďureje
27. marec 2013

Odpoveď samosprávy

K poškodzovaniu rekreačných košov na Nábrežnej ulici dochádza neustále. V lokalite vládne dlhoročný vandalizmus, najmä po víkendoch je nutné loviť koše z rieky Nitry, prípadne zabezpečovať opravy po poškodení nezodpovedným konaním prechádzajúcich. V lokalite zabezpečíme opravu rekreačných košov, ale rýchlosť poškodzovania mestského majetku často prevyšuje možnosti rozpočtu.Oddelenie životného prostredia MsÚ
15. apríl 2013

Odpoveď samosprávy

Skládka pri splave bola odstránená ako aj lokalita vyčistená od smetí. Taktiež boli dosadené rekreačné odpadkové koše.

Oddelenie životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania