Štefánikova-strom-invazívna rastlina

Zodpovednosť za riešenie: Púchov

Vyriešený

Dobrý deň,v meste sa má vyrúbať 80 zdravých stromov Javorovca jaseňolisteho,chcem sa opýtať na skutočný dôvod výrubu zdravých stromov.Jedná sa o cudzkrajnú drevinu pôvodom zo severnej Ameriky,do Európy bola dovezená koncom 17.storočia. ako okrasná drevina.Strom je nenáročný na obsah živín v pôde, odolný voči mrazom a nepriaznivým vplyvom mestskeho prostredia.Z môjho pohľadu ,sa nejedná o invazivnu drevinu,lebo keby tomu tak bolo tak teraz,by sme tu museli mať po 60.rokoch min.300 stromov, čo nemáme. Mesto okolo stromov kosí, čím zabraňuje nekontrolvanému šíreniu.Moja otázka znie,že komu prospeje výrub zdravých stromov a kto na tom najviac získa,napr.vo forme drevoštiepky? Mesto je zaťažené chemickou výrobou,prideme v čase globálneho otepľovania o ochladzovací efekt, čistenie vzduchu,produkciu kyslika a v neposlednom rade,prideme o zadržiavací efekt vody v prírode.Naozaj chceme prísť o naše zelené pľúca? Naši dedovia a pradedovia,by sa museli v hrobe obracať,keby sme to dopustili! Zlo zvíťazí,ak dobrí ľudia neurobia nič.

23. február 2024

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Nie je pravdou, že v meste sa ide vyrúbať 80 ks invázneho javorovca jaseňolistého. Dňa 08.02.2024 na webstránke mesta Púchov bol zverejnený oznam, že v meste máme zaevidovaných 78 ks invázneho javorovca a z toho je 28 ks samičích jedincov, ktoré budú postupne odstránené. Platná legislatíva prikazuje vlastníkom pozemkov, na ktorých sa invázne dreviny nachádzajú, tieto odstraňovať – za nerešpektovanie môže byť vlastník sankcionovaný.
V prípade javorovcov vo verejnej zeleni môžeme samčie jedince ponechať, nakoľko tieto nevytvárajú semená a nešíria sa ďalej. Pred začatím výrubov samičích jedincov som osobne prešla všetky jedince s Ing.Labudíkovou zo ŠOP SR, S-CHKO Strážovské vrchy z dôvodu eliminácie zásahu do prípadného hniezdenia drobného vtáctva. Výruby budú prebiehať do 31.03.2024 a v prípade potreby pokračovať od 01.10.2024 – v mimovegetačnom období.
V prípade odstraňovania inváznych drevín neprebieha ani povoľovací proces, z ktorého vyplýva aj povinnosť náhradnej výsadby. Mesto i napriek tomu samozrejme bude riešiť náhradné výsadby v jesennom období. Ale zároveň chcem vysvetliť, že výsadba nemusí byť riešená vždy v mieste výrubu. Kde sa nám uvoľnil väčší priestor, budeme riešiť komplexnú výsadbu celého priestoru, ale v skupinách rôznych drevín, kde sme odstránili len 1 kus, nebude potrebné tento dopĺňať. Na záver chcem len dodať, že zverejnenie nepravdivých informácií – podaných účelovo alebo aj neúmyselne – nedokážem ovplyvniť, ale veľmi rada prediskutujem túto tému s každým, kto chce o nej diskutovať. Tak, ako som to práve s Vami v minulosti riešila telefonicky veľakrát...

Mgr.Martina Knížatová, odborný referent ŽP

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu
23. február 2024

Peter Maloch

Dobrý deň, ďakujem za Vašu rýchlu reakciu na môj podnet a teším sa ďalšiu spoluprácu Maloch.Prajem príjemný deň.
25. február 2024

Dedo jozef

Je mi to šum a fuk
25. február 2024

Peter Maloch

To je Váš problém...
18. marec 2024

Miroslav Ziletka Luhovy

A tie ostatné stromy co sa rubu? Velke zdrave stromy co nicomu nezavadzaju? Lebo od noveho roka pocet vyrubanych stromov urcite uz 28 prekrocil

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania