Rožkovany-znečisťovanie-ovzdušia

Zodpovednosť za riešenie: Rožkovany

Vyriešený
meno
Jozef 12. septembra 2020

Palenie suchej travy

14. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Jozef,
Váš podnet preverím a odkomunikujem s Hasičským a Záchranným Zborom SR a Odborom životného prostredia okresného úradu. Následne Vám zašlem stanovisko.
S pozdravom
Kto? Beáta Kollárová
Kedy? 14.10.2020

Beáta Kollárová, starostka
22. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
po preskúmaní Vášho podnetu sme dospeli k tomuto záveru. Jeden zákon spaľovanie povoľuje, druhý zakazuje. Vyhláška MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii v § 31e určuje povinnosti fyzickej osobe, ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.
Zákon o odpadoch zakazuje spaľovanie akýchkoľvek odpadov a teda aj biologicky rozložiteľných.
Obec Rožkovany vo svojom VZN č. 6/2015 tiež zakazuje obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom a pod.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, obec upozornila vlastníka na zákaz spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu. V prípade opakovania pristúpi k uloženiu pokuty. Súčasne všetkých občanov formou hlásenia v miestnom rozhlase a zverejnením edukačného materiálu na webovej stránke upozorní na zákaz spaľovania odpadov.

Beáta Kollárová, Obecný úrad
22. september 2020

Odpoveď samosprávy

Informácia z webovej stránky

Beáta Kollárová, Obecný úrad
22. september 2020

Odpoveď samosprávy

Informácia z webovej stránky

Beáta Kollárová, Obecný úrad

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.