Rušenie nočného pokoja

Zodpovednosť za riešenie: Spišská Nová Ves

Vyriešený

Zaslal: Silvius Vandra , Ing., 28. decembra 2017

Vážený Pán Primátor, žiadam Vás o riešenie nočného pokoja na Levočskej ulici, často sa stáva , že v Prima Net Bare na LEvočskej ulici po 22.00 hod hrá veľmi hlasná hudba a taktiež opití spoluobčania z tohto baru rušia noční kľud po 22.00 hodine, riešil som to už viackrát telefonátom na mestskú políciu , ale rušenie nočného pokoja sa stále opakuje. Ak sa tento problém riešiť nebude na úrovni mesta , budem to musieť začať riešiť cez média , prípadne cez iné vyššie úrady . S pozdravom Ing. Vandra .

08. január 2018

Odpoveď samosprávy

Otváracie hodiny v prevádzkarni PRIMA NET BAR na Levočskej 1 v Spišskej Novej Vsi sú v pondelok - štvrtok a v nedeľu do 22.00 hod., v piatok a sobotu do 24.00 hod. (podľa VZN).
Doteraz sme neevidovali sťažnosti na nedodržiavanie zatváracích hodín a rušenie nočného pokoja. Podnet bude prešetrený za účasti prevádzkovateľa zariadenia a v spolupráci s MsP.

Hliadky mestskej polície dostali za úlohu hliadkovať v uvedenom sektore a preverovať dodržiavanie záverečných hodín a rušenie nočného pokoja v tomto podniku. Tohto roku zatiaľ nebolo zistené porušenie právnych noriem v súvislosti s touto prevádzkou.

Andrej Boroň
zástupca náčelníka MsP
08. január 2018

Silvius Vandra , Ing.

Čiže v piatky a soboty môže byť po 22.00 hod. nočný kľud porušovaný , keďže otváracie hodiny v uvedenom bare sú do 24.00 hod. - ktoré sa aj tak nikdy nedodržiavajú v uvedené dni ???
09. január 2018

Silvius Vandra , Ing.

Asi si musim odpovedať sám, keďže kompetentní nereagujú, toto som si vyhľadal v platých zákonoch , ak sa ale v tomto roku niečo nezmenilo :
Podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel (ďalej len “Priestupkový zákon”) upravuje, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud.

Pojem nočný kľud nie je v Priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, ale v tejto časti si zákon pomáha s poukazom na zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý ohraničuje nočný čas intervalom od 22.00 hod do 06.00 hod.

Preto sú občania povinní zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení, strojov, vozidiel a ich používaní zamedzilo, vzniku a šíreniu hluku, ktorý je možné regulovať. Hlučnosť prejavov osôb sa musí vo všetkých miestach pobytu omedziť na mieru primeranú miestu pobytu a jeho podmienkam. Tiež hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prijímače sa môžu používať len takým spôsobom, aby nezúčastnené osoby neboli rušené.

Hlukový limit pre obytné zóny cez deň predstavuje 50 decibelov. Cez noc je limit znížený na úroveň 45 decibelov.

Ak by bol nočný kľud rušený zo strany tretích osôb ste oprávnený zavolať mestkú alebo štátnu políciu, ktoré majú v tomto prípade rovnaké právomoci a ktoré sú v oprávnených prípadoch oprávnené uložiť rušiteľom nočného kľudu pokutu až do výšky 33,- Eur.
05. február 2018

Marek

..je zaujimave, ze Ing. Vandra sa stazuje na rusenie nocneho kludu, viac krat volal na MP, a odpoved MP je ze doteraz neevidovali staznosti na rusenie nocneho pokoja. Co ma vsak zaujima viac, je ze tento podnet je oznaceny ako vyrieseny. Co a ako sa to teda vyriesilo?
07. február 2018

Odpoveď samosprávy

Prevádzkareň PRIMA NET BAR je na Levočskej ulici 1 v Spišskej Novej Vsi zriadená od roku 2004 a doteraz nebola zaevidovaná sťažnosť na nedodržiavanie zatváracích hodín a rušenie nočného pokoja, až na podnet z 28. decembra 2017.
Podnet na rušenie nočného pokoja na Levočskej ulici touto prevádzkarňou bol prešetrený za účasti prevádzkovateľa prevádzkarne 10. 1. 2018. Tento bol upozornený na dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou ako aj povinnosti vyplývajúce z legislatívy týkajúcej sa dodržiavania nočného pokoja. Prevádzkovateľ prehlásil, že v prevádzkarni neorganizoval ani v budúcnosti nebude organizovať diskotéky a koncerty, zároveň príjme účinnejšie opatrenia na zamedzenie prípadného šírenia hluku z prevádzkarne.
Prevádzkareň je monitorovaná, v prípade zistenia porušenia zatváracích hodín, alebo rušenia nočného pokoja zo strany prevádzkovateľa, budeme postupovať podľa platnej legislatívy vrátane uloženia sankcii.
Mestská polícia pravidelne kontroluje v celom meste zariadenia s pohostinskou a reštauračnou činnosťou a v rámci svojich kompetencií v prípade zistenia nedodržania zatváracích hodín a rušenia nočného pokoja, udeľuje pokuty. Spravidla rušenie nočného pokoja, vandalizmus a poškodzovania majetku na verejných priestranstvách nespôsobujú zákazníci takýchto zariadení, ale skupiny osôb, ktoré sa náhodne potulujú mestom a presúvajú z jedného miesta na druhé. Aj tieto skupiny sú monitorované policajnými zložkami a v prípade zistenia porušenia verejného poriadku sú riešené v blokovom alebo priestupkovom konaní.


Ing. Štefan Pohly
vedúci oddelenia vnútornej správy
07. február 2018

Marek

to je ono! ...palec hore za odkomunikovanie :-)
08. február 2018

Silvius Vandra , Ing.

Marek, sme na Slovensku, myslíš si , ze to bude tak, ako tu píšu ? Pokuta za rušenie nočného kľudu je podľa zákona 33 €, a aj to ju musí niekto udeliť. Príde piatok a sobota, a zase to bude o tom istom , a dodržiavanie zatváracích hodín je scifi, veď zarobia určíte viac ako tých 33 € , ale mne to je jedno, nech si majú otvorené dokedy chcú, len nech je ticho. Snáď si to majitelia baru uvedomia , že oproti bývajú ľudia a budú dodržiavať platné ustanovenia zákona .
09. február 2018

Marek

chapem - daj vediet ako to prebieha....

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania