Sídlisko Západ

Otvorený septik v areali ZŠ-Hutnícka16

Sídlisko Západ - Hutnícka


01. októbra 2018

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

V riešení
 
September 2018

Chodník v areáli MŠ, ul. Stolarska

Sídlisko Západ - Stolárska


06. septembra 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

V riešení
 
August 2018

Nepokosené parkovisko na Hutníckej 8(už 3 roky)!

Sídlisko Západ - Hutnícka


15. augusta 2018

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

Vyriešený
 
Júl 2018

Poškodený strom

Sídlisko Západ - Kolárska


16. júla 2018

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

Vyriešený
 
Jún 2018

Parkovanie a prejazd vozidiel pred CVČ na sidl. Západ

Sídlisko Západ - Hutnícka


25. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

V riešení
 

Nepokosené plochy

Sídlisko Západ - Tkáčska


03. júna 2018

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

V riešení
 
Máj 2018

"Hrb" na novom chodníku

Sídlisko Západ - Kováčska


28. mája 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

Vyriešený
 

Čierna skládka

Sídlisko Západ - Kamenárska


21. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

Vyriešený
 
Apríl 2018

Hlučná preliezka

Sídlisko Západ - Kolárska


17. apríla 2018

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

Vyriešený
 

Dvojité osvetlenie na jednom stĺpe

Sídlisko Západ - Duklianska


16. apríla 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iný subjekt

Neriešený
 
Február 2018

Parkovanie sídl. Západ pri kostole

Sídlisko Západ - Hutnícka


15. februára 2018

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

V riešení
 
December 2017

Výtlk na Hutníckej

Sídlisko Západ - Hutnícka


19. decembra 2017

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

V riešení
 
November 2017

Vybojkove osvetlenie

Sídlisko Západ - Duklianska


30. novembra 2017

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

V riešení
 
Október 2017

Nečinnosť mestskej polície

Sídlisko Západ - Kamenárska


06. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

V riešení
 
September 2017

Rozbitý chodník na Strojníckej ulici

Sídlisko Západ - Strojnícka


22. septembra 2017

Zodpovednosť: Spišská Nová Ves

Neriešený