Dopravná-cesta-rozkopaná

Zodpovednosť za riešenie: Trebišov

Vyriešený

Dobrý deň, cesta na autobusovej zastávke Trebišov,ARRIVA je dlhodobo rozkopaná a je tam kvôli tomu horší prístup pre autobusy.

07. február 2022

Odpoveď samosprávy

Pozemok registra C-KN s parc. č. 4385/3 na Dopravnej ulici, chodníková časť, je, na základe LV 11513, v súkromnom vlastníctve firmy STAVCENTRUM TV spol. s r. o. Vyplývajúc z tohto zistenia bol vlastník pozemku upovedomený mestom Trebišov o vzniknutej situácii a zároveň bol vyzvaný vyriešiť a uviesť chodníkovú časť miestnej komunikácie do užívaniaschopného stavu.

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu, MsÚ
07. február 2022

Jakub

Dobrý deň, ale toto je myslený povrch cesty na autobusovej zastávke, pri obruvníku je obrovská diera po celej dĺžke a preto nevie autobus zájsť až úplne ku chodníku a je tým ťažší nástup do autobusu.
02. marec 2022

Odpoveď samosprávy

Dňa 14. 2. 2022 bola vykonaná obhliadka daného úseku za účasti pracovníka mesta z oddelenia výstavby a majetku a pracovníka Technických služieb mesta Trebišov. Po zhodnotení tohto nedostatku mesto pristupuje k riešeniu uvedenej situácie, a to zarezaním hrany vozovky, vyčistením a úpravou podkladu s následným vyhotovením finálnej vrstvy krajnice cesty, s úrovňou vozovky v priestoroch autobusovej zastávky. Rekonštrukčné práce budú realizovať pracovníci Technických služieb mesta Trebišov. Ukončené by mali byť do konca marca 2022 (v závislosti od klimatických podmienok).

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu, MsÚ
17. december 2022

Jakub

Dobrý deň, cesta na zastávke je stále rozkoponá a preto sa nedá zastaviť pri kraji a musí sa vystupovať do diery, niekedy aj do blata a hrozí pošmyknutie.
25. február 2023

Jakub

Overenie stavu podnetu - podnet bol vyriešený Cestná časť zasrávkového zálivu bola opravená, ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania