M.R.Štefánika-stavby a budovy-zlý stav budovy

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Neriešený
meno
Ján Staš 05. júla 2023

Toto je objekt mesta a môže to takto vyzerať. Nebojí sa niekto, že to spadne a sa niečo stane.

20. júl 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

hneď úvodom len poopravíme mylnú informáciu. Predmetný objekt nepatrí mestu, vlastníkom stavby je firma. BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s. r. o., Bratislava. Mesto Trebišov je oprávnené bezplatne využívať suterénnu časť budovy na účely parkovania vozidiel na základe vecného bremena.

Prevádzka obchodného reťazca BILLA bola v lokalite zrušená na základe rozhodnutia vtedajšieho vedenia firmy v r. 2022 a objekt bol v podstate opustený. V ostatných rokoch pred zrušením prevádzky vlastník (napriek výzvam mesta) vôbec neinvestoval do údržby stavby, čo sa prejavilo na jej technickom stave. V roku 2023 obchodný reťazec BILLA rozhodol o obnovení prevádzky v Trebišove, avšak nie v pôvodných nevyhovujúcich priestoroch. Mestu Trebišov bol v tej súvislosti predložený na posúdenie developerský stavebný zámer, ktorý navrhuje rozsiahlu prestavbu lokality, zahŕňajúcu výstavbu nových obchodných priestorov, parkovísk a istého počtu nadštandardných bytov.

V súčasnosti prebieha príprava architektonickej štúdie, ktorá musí overiť možnosti a kapacitu lokality. Verejnosť bude o ďalších krokoch informovaná, keď stavebný zámer nadobudne konkrétnejšiu podobu.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov
24. júl 2023

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iný subjekt

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania